گزارش تصویری از همایش نشانه‎شناسي ادبیات / شماره (2)

  

به گزارش «آکادمی هنر»، دومین همایش نقد ادبی ایران با نام «نشانه‎شناسي ادبیات» در دانشگاه تربیت مدرس 11 اسفندماه 1391 برگزار شد که در زیر می‎توانید تصاویر آن را مشاهده نمایید.

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن‎ها کلیک نمایید

دکتر حمیدرضا شعیری - مجید رحیمی جعفری - دکتر محمد هاتفی - دکتر ابراهیم خدایار  دکتر فرزان سجودی  دکتر بهمن نامور مطلق - دکتر فرزان سجودی 

همایش نشانه شناسی ادبیات  مجید رحیمی جعفری - دکتر محمد هاتفی  حلقه نشانه شناسی تهران

دکتر علی عباسی  همایش نشانه شناسی ادبیات  دکتر حمیدرضا شعیری

همایش نشانه شناسی ادبیات  صرف ناهار در همایش نشانه شناسی ادبیات  شیما شهبازی

حسن گوهری  حمیدرضا شعیری  دکتر علی عباسی

صدفی

 

 

درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر