برنامه کامل سینما فلسطین در زمان جشنواره فیلم فجر

 

برنامه سالن شماره یک سینما فلسطین جشنواره فیلم فجر

برنامه کامل سینما فلسطین در زمان جشنواره فیلم فجر 

 

برنامه سالن شماره دو سینما فلسطین جشنواره فیلم فجر

برنامه کامل سینما فلسطین در زمان جشنواره فیلم فجر 

 

برنامه سالن شماره سه سینما فلسطین جشنواره فیلم فجر

برنامه کامل سینما فلسطین در زمان جشنواره فیلم فجر 

 

آدرس سینما فلسطین: خیابان طالقانی‌ ، نبش خیابان صبا - تلفن ۶۶۴۹۸۱۲۶,۶۶۹۶۵۳۷۳-۴ 

 

درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر