برنامه کامل پردیس ملت در زمان جشنواره فیلم فجر

 

برنامه سالن شماره یک پردیس ملت جشنواره فیلم فجر

برنامه کامل پردیس ملت در زمان جشنواره فیلم فجر 

 

برنامه سالن شماره دو پردیس ملت جشنواره فیلم فجر

برنامه کامل پردیس ملت در زمان جشنواره فیلم فجر 

 

برنامه سالن شماره سه پردیس ملت جشنواره فیلم فجر

برنامه کامل پردیس سینما ملت در زمان جشنواره فیلم فجر 

 

برنامه سالن شماره چهار پردیس ملت جشنواره فیلم فجر
برنامه فیلم های جشنواره فجر در پردیس سینما ملت
 
 
آدرس  پردیس ملت: تهران - خیابان ولیعصر - بزرگراه نیایش -مقابل بزرگراه کردستان - تلفن ۲۳۱۶۲
 
 
درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر