برنامه کامل پردیس کیان در زمان جشنواره فیلم فجر

 

برنامه کامل پردیس کیان در زمان جشنواره فیلم فجر

 آدرس پردیس کیان: بزرگراه نواب ،بعد از پل شهید حق شناس ،خروجی شهید چراغی ،شماره ۴۱

 

 

درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر