اختصاصی

مطالب تحلیلیِ نقاشی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 2.00 (1 رای)
پدیده چندهنری و زایایی هنر / تحلیل نقاشی‎های پریسا کرمی
مجید رحیمی جعفری بهمن‎ماه 1389 هنگامی که از خوانش پانوفسکی به سه سطح در تحلیل نظام‎های دیداری رسیدم[1] ادامه مطلب: پدیده چندهنری و زایایی هنر / تحلیل نقاشی‎های پریسا کرمی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
نقاشی‎های بیتا وکیلی مولد حریم آشنا در بطن فرهنگ دیگری
    در این تحلیل نقاشی‎های بیتا وکیلی با نام «شهریور»[1] با تکیه بر تئوری لوتمان در خصوص سمیوسفر تحلیل و سپس به سبک او پرداخته شده است. ادامه مطلب: نقاشی‎های بیتا وکیلی مولد حریم آشنا در بطن فرهنگ دیگری (1) دیدگاه
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.88 (4 رای)
نظام بیناپدیداری در نقاشی‎های هومن درخشنده
            جهان مفروض پر از پدیده‌هاست و هر چیزی که در مواجهه با آن قرار می‌گیریم به مثابه یک پدیده قابل تأویل است. نقاشی‌های هومن درخشنده در این تحلیل هم به مثابه متن و هم به مثابه یک پدیده قابل خوانش هستند که در ادامه به ساز و کار در نظر گرفتن آن در مقام متنِ تصویری و یک پدیده پرداخته شده است. ادامه مطلب: نظام بیناپدیداری در نقاشی‎های هومن درخشنده (6) دیدگاه‌ها
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
سیر تغییر فرهنگی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران در نقاشی‎های خسرو خسروی
  «پرده‎های واژگون» عنوان تازه‎ترین مجموعه نقاشی‎های خسرو خسروی در گالری «طراحان آزاد» است. او با استفاده از لایه‎های اجتماعی و فرهنگی توانسته‎ است متن‎هایی نامتقارن، متناقض و متکثر از یک بینامتن کلی به وجود آورد. متن‎های فرهنگ پیشین و متن‎های فرهنگ پیرامون با بافتی متفاوت سبب حصول گفتمانی متحول، شده است. در هر اثر،متن‎ها به صورت شکل‎های کمابیش قابل شناسایی در لایه‎های پیشین و پیرامون قرار گرفت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.50 (1 رای)
نقد بهنام کامرانی بر تاریخ فرهنگی سده حاضر در نمایشگاه ایرانگردی بر روی اسکناس
    دکتر بهنام کامرانی در نمایشگاه انفرادی جدیدش عناوین خاصی را در تاریخ فرهنگی یکصدسال اخیر به نقد می‎کشد. او که در رشته پژوهش هنر تحصیل کرده است توانسته است یک کار پژوهشی را در تصویر به نمایش بگذارد.       ادامه مطلب: نقد بهنام کامرانی بر تاریخ فرهنگی سده حاضر در نمایشگاه ایرانگردی بر روی اسکناس (1) دیدگاه

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما