اختصاصی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
گلچهره – وحید موسائیان
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: وحید موسائیان حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران ادامه مطلب: گلچهره – وحید موسائیان اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
آلزایمر -  احمدرضا معتمدی
  نویسنده و کارگردان: احمدرضا معتمدی تهیه کننده: سعید سعدی حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران    ادامه مطلب: آلزایمر - احمدرضا معتمدی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
ورود آقایان ممنون - رامبد جوان
  کارگردان: رامبد جوان تهیه کننده: علی سرتیپی نویسنده: پیمان قاسم‌خانی حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران     ادامه مطلب: ورود آقایان ممنون - رامبد جوان اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
گزارش یك جشن -  ابراهیم حاتمی کیا
نویسنده، و کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا تهیه کننده: محمد پیرهادی حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران ادامه مطلب: گزارش یك جشن - ابراهیم حاتمی کیا اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
يكي از ما دو نفر – تهمینه میلانی
نویسنده و کارگردان: تهمینه میلانی تهیه کننده: محمد نيك‌بين حاضر در بخش نوعی نگاه ادامه مطلب: يكي از ما دو نفر – تهمینه میلانی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
پرنده باز - عطاءالله ‌سلمانيان
نویسنده و کارگردان: عطاءالله ‌سلمانيان تهیه کننده: حسین صابری ادامه مطلب: پرنده باز - عطاءالله ‌سلمانيان اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
خاک و آتش – مهدی صباغ زاده
نویسنده، کارگردان: مهدی صباغ زاده تهیه کننده: محمد قهرمانی حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران ادامه مطلب: خاک و آتش – مهدی صباغ زاده اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
چشم - جمیل رستمی
کارگردان: جمیل رستمی تهیه کننده: جلال شمسیان نویسنده: حمید سلیمی و شاهد سلطانی زاده ادامه مطلب: چشم - جمیل رستمی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
بهشت اینجاست – حمید سلیمیان
نویسنده و کارگردان: حمید سلیمیان تهیه کننده: حمید سلیمی نویسنده: محمد صادق آذین ادامه مطلب: بهشت اینجاست – حمید سلیمیان اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
برف روی شیروانی داغ – محمدهادی کریمی
نویسنده و کارگردان: محمدهادی کریمی تهیه کننده: علی لدنی نویسنده: سمانه نجاتی ادامه مطلب: برف روی شیروانی داغ – محمدهادی کریمی اضافه کردن دیدگاه جدید

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما