اختصاصی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
فرزند چهارم - وحید موسائیان
  نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: وحید موسائیان   ادامه مطلب: فرزند چهارم - وحید موسائیان اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
قاعده تصادف - بهنام بهزادی
  نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: بهنام بهزادی   ادامه مطلب: قاعده تصادف - بهنام بهزادی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
گهواره‌ای برای مادر - پناه بر خدا رضایی
  نویسنده: حسین مهکام (بر اساس طرحی از پناه برخدا رضایی) تهیه‌کننده: پناه برخدا رضایی و محمد احمدی کارگردان: پناه برخدا رضایی   ادامه مطلب: گهواره‌ای برای مادر - پناه بر خدا رضایی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
کلاس هنرپیشگی - علیرضا داود نژاد
  نویسنده، تهیه کننده و کارگردان:علیرضا داوود نژاد   ادامه مطلب: کلاس هنرپیشگی - علیرضا داود نژاد اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
رسوایی - مسعود ده‌نمکی
تهیه کننده و نویسنده و کارگردان: مسعود ده‌نمکی   ادامه مطلب: رسوایی - مسعود ده‌نمکی اضافه کردن دیدگاه جدید

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما